011กล้วยไม้เอื้อยงพวงมาลัย

งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
011กล้วยไม้เอื้อยงพวงมาลัย


ต้นกล้วยไม้เอื้อยงพวงมาลัยรากกล้วยไม้เอื้อยงพวงมาลัย

ดอกกล้วยไม้เอื้อยงพวงมาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น