014ไทรย้อย


งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
014ไทรย้อย

ต้นไทรย้อยลำต้น ไทรย้อย


ใบไทรย้อย


ผลไทรย้อย


รากอากาศไทรย้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น