009ขว้าว


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม009ขว้าว

ต้นขว้าว


ลำต้นขว้าว


ใบขว้าว


หลังใบขว้าวผลขว้าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น