เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
          สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสู่อาชีพ

          อัตลักษณ์  (Identities)      
          มีทักษะชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น