020รักขาว


งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
020รักขาว
รักขาว

ลำต้น
ใบ


ดอก

ผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น