007หางนกยูงฝรั่ง

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
007หางนกยูงฝรั่ง

หางนกยูงฝรั่ง

ลำต้น หางนกยูงฝรั่ง


  ใบหางนกยูงฝรั่ง

 ดอกหางนกยูงฝรั่ง


 ดอกหางนกยูงฝรั่ง

 ผลหางนกยูงฝรั่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น