010กล้วยไม้ตระกูลหวาย


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
010กล้วยไม้ตระกูลหวาย


กล้วยไม้ตระกูลหวายลำต้น 

ใบ


ราก

ดอกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น