018แมงลัก


านสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
018แมงลัก

ต้นแมงลัก

ลำต้น


ดอก


เมล็ดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น