017หมากเหลืองานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
017หมากเหลือง

ต้น

ลำต้น

ใบ

ดอก


ผลสด

ผลแก่ 


เมล็ด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น