006ไข่เน่า


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม006ไข่เน่า
ต้นไข่เน่า


ลำต้นไข่เน่า
ใบไข่เน่า
ผลไข่เน่า
 
ใบและผลไข่เน่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น