019กะเจียน


งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
019กะเจียน
ต้น


ลำต้น


ใบ
ดอกอ่อน

ผลอ่อน


ผลสุก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น