แนะนำไกรภักดีวิทยาคม

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2523 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เมื่อแรกตั้งสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนแบบสหศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง  มีเนื้อที่ 73 ไร่ 2 งาน

          ชื่อโรงเรียน “ไกรภักดีวิทยาคม” ตั้งชื่อตามนามของเจ้าเมืองซึ่งปกครองจังหวัดศรีสะเกษคนแรกคือ “พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน”  จึงเป็นที่มาของชื่อ “โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม” 

ชื่อโรงเรียน “ไกรภักดีวิทยาคม” ตั้งชื่อตามนามของเจ้าเมืองซึ่งปกครองจังหวัดศรีสะเกษคนแรก  คือ “พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน”  จึงเป็นที่มาของชื่อ “โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เมื่อเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2523  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย มีครู  6  คน  นักเรียน 80 คน และนักการภารโรง 1 คนได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียน หนองตะมะ                  เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน
ต่อมาในปีการศึกษา 2523  ภาคเรียนที่ 2 จึงสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกและทำการเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
          โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ.  2523  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนนักเรียนทั้งชายและหญิง
มีเนื้อที่  73  ไร่  2  งาน  ที่ตั้ง  170 หมู่ 8  ถนนศรีสะเกษ–อุบลราชธานี  ตำบลโพธิ์   อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ  
33000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น