ใบงานองค์ 3-การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ


1.การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
2.การวาดภาพประกอบ
3.การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ที่สนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น