005หาด

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
005หาด

ต้นมะหาด

ต้นหาด

ใบหาด

ดอกหาด

ผลหาด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น