015กำลังควายถึก


งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนไกรภักดียวิทยาคมทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
015กำลังควายถึก
ต้นเขือง

ลำต้น
ใบ


ผลอ่อน


ผลสุกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น