002สะเดา

ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
002สะเดา
ต้นสะเดา

ลำต้น

ใบ

ก้านใบ

ดอกอ่อน

 ดอกแก่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น