008สะแบง


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
008สะแบง


ต้นสะแบง


ลำต้น สะแบง

ใบ สะแบงใบ สะแบง

ดอก สะแบงผลสดสะแบงผลแห้งสะแบง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น